Teksti suurus:

Kohila valla arengukava 2018 –2025 muutmine

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2021, 25

Kohila valla arengukava 2018 –2025 muutmine

Vastu võetud 29.06.2021 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 7 ning paragrahvi 37² lõike 7 alusel.

§ 1.   Muuta ja asendada 25. septembri 2018. a määruse nr 15 “Kohila valla arengukava 2018–2025” lisa käesoleva määruse lisaga.

Jüri Vallsalu
Volikogu esimees

Lisa Kohila valla arengukava 2018-2025 lisad 1-7

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json