ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2022, 2

Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 30.06.2022 nr 21

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad.

§ 2.   Üldised alused

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses, kuid mitte üle käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses, kuid mitte üle käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

  (3) Kui eluruumi kasutab üksinda elav pensionär, loetakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks eluruumi tegelik suurus, kuid mitte rohkem kui 51 m2.

§ 3.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiselt:
  1) üür kuni 8 eurot 1 m² kohta kuus;
  2) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset, kuni 8 eurot 1 m² kohta kuus;
  3) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 2 eurot 1 m² kohta kuus;
  4) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot 1 m² kohta kuus;
  5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  6) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  7) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:a) kaugküttega eluruumi puhul kuni 4 eurot 1 m² kohta kuus;b) mittekaugküttega eluruumi pihul kuni 20 eurot m² kohta aastas;c) elektriküttega eluruumi puhul kuni 5 eurot 1 m² kohta kuus kütteperioodil (1. september - 31. mai);
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 60 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  9) majapidamisgaasi maksumus kuni 52 eurot iga pereliikme kohta aastas;
  10) maamaksukulu kuni 0,50 eurot 1 m² kohta kuus;
  11) hoonekindlustuse kulu kuni 0,50 eurot 1 m² kohta kuus;
  12) olmejäätmete veotasu kuni 10 eurot iga pereliikme kohta kuus.

  (2) Piirmääradest väiksemate eluruumi alaliste kulude korral on toimetulekutoetuse määramisel aluseks eluruumi tegelikud kulud.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Saaremaa Vallavolikogu 16. detsembri 2021. a määrus nr 53 „Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamineˮ tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse alates 1. juulist 2022. a.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json