Teksti suurus:

Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2022, 8

Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr“ muutmine

Vastu võetud 30.06.2022 nr 26

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 21 „Lastevanemate poolt kaetava osa määr“ paragrahvile 21 lisatakse lõige 3 järgmises sõnastuses:„(3) Eesti Hariduse Infosüsteemis Ukraina (UA) märkega lapse lapsevanem või seaduslik esindaja vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest kuni 31.12.2022. a.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt 01. juunist 2022. a.

Priit Toobal
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json