Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu määruste muutmine keskkonnahoidlike sündmuste ja tegevuste nõuete sätestamiseks

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2022, 30

Tartu Linnavolikogu määruste muutmine keskkonnahoidlike sündmuste ja tegevuste nõuete sätestamiseks

Vastu võetud 30.06.2022 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Tartu Linnavolikogu 11. mai 2017. a määruse nr 135 "Konverentsi toetus" täiendamine

  Tartu Linnavolikogu 11. mai 2017. a määrust nr 135 "Konverentsi toetus" täiendatakse järgmiselt:
  1) määruse paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmiselt:
"10) vastavalt taotlusvormile taotleja kavandatud tegevused keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi täitmise tagamiseks.";
  2) määruse paragrahvi 17 täiendatakse punktiga 13 järgmiselt:
"13) järgima Tartu linna veebilehel avalikustatud keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendit ja rakendama taotluses lubatud keskkonnahoidlikke meetmeid.";
  3) määruse paragrahvi 20 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmiselt:
"7) ülevaade keskkonnahoidlike meetmete rakendamisest koos nende rakendamist tõendavate materjalidega.".

§ 2.   Tartu Linnavolikogu 17. aprilli 2019. a määruse nr 60 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" täiendamine

  Tartu Linnavolikogu 17. aprilli 2019. a määrust nr 60 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" täiendatakse järgmiselt:
  1) määruse paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse punktiga 161 järgmiselt:
"161) ülevaade ürituse korraldaja kavandatud tegevustest Tartu linna veebilehel avalikustatud keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendis sätestatud miinimumnõuete täitmisel.";
  2) määruse paragrahvi 8 lõiget 4 täiendatakse punktiga 10 järgmiselt:
täitma Tartu linna veebilehel avalikustatud ja enda avaliku ürituse teate koosseisus esitatud ülevaate kohaselt keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendis sätestatud miinimumnõudeid.".

§ 3.   Tartu Linnavolikogu 10. septembri 2020. a määruse nr 108 "Rahvusvähemuse ühingu toetus" muutmine ja täiendamine

  Tartu Linnavolikogu 10. septembri 2020. a määrust nr 108 "Rahvusvähemuse ühingu toetus" muudetakse ja täiendatakse järgmiselt:
  1) määruse paragrahvi 6 täiendatakse punktiga 10 järgmiselt:
"10) vastavalt taotlusvormile taotleja kavandatud tegevusi keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi täitmise tagamiseks ja keskkonnahoidlike tegevuste põhimõtete järgimiseks.";
  2) määruse paragrahvi 12 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"1) hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse summa ja toetuse kasutamise tingimuste kinnitamisele saatmisest Tartu linnaportaalis teatama, kas ta võtab toetuse vastu või loobub sellest, ning kinnitama, et ta on teadlik käesolevas määruses nimetatud toetuse saaja kohustustest ja täidab neid;";
  3) määruse paragrahvi 12 täiendatakse punktiga 21 järgmiselt:
"21) järgima Tartu linna veebilehel avalikustatud keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendit ja keskkonnahoidlike tegevuste põhimõtteid ja rakendama taotluses lubatud keskkonnahoidlikke meetmeid;";
  4) määruse paragrahvi 13 täiendatakse punktiga 6 järgmiselt:
"6) ülevaade keskkonnahoidlike meetmete rakendamisest koos nende rakendamist tõendavate materjalidega.".

§ 4.   Tartu Linnavolikogu 10. septembri 2020. a määruse nr 110 "Asumiseltsi toetus" täiendamine

  Tartu Linnavolikogu 10. septembri 2020. a määrust nr 110 "Asumiseltsi toetus" täiendatakse järgmiselt:
  1) määruse paragrahvi 6 täiendatakse punktiga 10 järgmiselt:
"10) vastavalt taotlusvormile taotleja kavandatud tegevusi keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendi täitmise tagamiseks ja keskkonnahoidlike tegevuste põhimõtete järgimiseks.";
  2) määruse paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 21 järgmiselt:
"21) järgima Tartu linna veebilehel avalikustatud keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendit ja keskkonnahoidlike tegevuste põhimõtteid ja rakendama taotluses lubatud keskkonnahoidlikke meetmeid;";
  3) määruse paragrahvi 12 täiendatakse punktiga 5 järgmiselt:
"5) ülevaade keskkonnahoidlike meetmete rakendamisest koos nende rakendamist tõendavate materjalidega.".

§ 5.   Tartu Linnavolikogu 21. aprilli 2022. a määruse nr 18 "Huvihariduse toetused" täiendamine

  Tartu Linnavolikogu 21. aprilli 2022. a määruse nr 18 "Huvihariduse toetused" täiendatakse järgmiselt:
  1) määruse paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmiselt:
"8) vastavalt taotlusvormile taotleja kavandatud tegevusi keskkonnahoidlike tegevuste põhimõtete järgimiseks;";
  2) määruse paragrahvi 17 täiendatakse punktiga 141 järgmiselt:
"141) järgima Tartu linna veebilehel avalikustatud keskkonnahoidlike tegevuste põhimõtteid ja rakendama taotluses lubatud keskkonnahoidlikke meetmeid;";
  3) määruse paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmiselt:
"3) ülevaade keskkonnahoidlike meetmete rakendamisest koos nende rakendamist tõendavate materjalidega.".

Tõnis Lukas
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json