ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel - sisukord
Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2022, 41

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 25.06.2020 nr 93
RT IV, 08.07.2020, 6
jõustumine 11.07.2020, rakend. alates 01.07.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.01.2022RT IV, 29.01.2022, 1801.02.2022
29.06.2022RT IV, 09.07.2022, 2712.07.2022, rakendatakse alates 01.07.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Narva-Jõesuu linnas.

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamise alused

  (1) Eluruumi alaliste kulude arvestamise aluseks on perekonna kasutuses olev eluruum normpinna ulatuses, milleks on 18 m² perekonnaliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta. Kui korteri tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks korteri üldpind. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega inimesele arvestatakse toimetulekutoetuse määramisel normpinnaks kuni 51 m².

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse normpinna ulatuses arvesse järgmised alalise eluruumiga seotud alalised kulud, mida tõendab toetuse taotleja esitatud maksekorraldus või kviitung ja arve:
  1) üür;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse;
  4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
  6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus;
  7) majapidamisgaasi maksumus;
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu;
  9) maamaksukulud;
  10) hoonekindlustuse kulu;
  11) olmejäätmete veotasu.

§ 3.   Piirmäärad

  Kehtestada piirmäärad alljärgnevas suuruses:
  1) Üür kompenseeritakse normpinna ulatuses, võttes aluseks üürilepingu alusel kehtestatud tasu, kuid mitte üle 2 euro 1 m² kohta kuus.
  2) Korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kompenseeritakse normpinna ulatuses, võttes aluseks vastavad kehtestatud tariifid, kuid mitte üle 2 euro 1m² kohta kuus.
  3) Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kompenseeritakse normpinna ulatuses, võttes aluseks tegelikud kulud, kuid mitte üle 2,50 euro 1m² kohta kuus;
  4) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kompenseeritakse igakuiselt kuni 19 eurot perekonnaliikme kohta. Kompenseerimisel võetakse arvesse ka abonenttasu ja vee jaotusteenuse maksumus.
  5) Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kompenseeritakse kuni 15 eurot perekonnaliikme kohta kuus.
  6) Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kompenseeritakse kaugküttega eluruumides kuni 6 eurot 1m² kohta kuus, gaasi- ja/või elektriküttega majades ja eluruumides kompenseeritakse soojusenergia maksumus kütteperioodil kuni 5 eurot 1m² kohta kuus ja ahiküttega majades kompenseeritakse küttepuid kuni 15 eurot 1 m² kohta üks kord aastas, kulud hüvitatakse kolme kuu jooksul alates ostmisest kviitungi alusel.
  7) Tarbitud elektrienergia maksumus kuni 50 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.
[RT IV, 29.01.2022, 18 - jõust. 01.02.2022]
  8) Majapidamisgaasi ühe ballooni maksumus kuni 15 eurot ühe perekonnaliikme kohta kuus ning kuni 5 eurot iga järgneva perekonnaliikme kohta kuus.
  9) Maamaksukulud kuni 1 euro 1m², mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind üks kord aastas;
  10) Hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile, kompenseeritakse kuni 1 eurot korteriomandi 1m² kohta kuus;
  11) Olmejäätmete veotasu kuni 5 eurot üksi elava isiku ja kuni 2,50 eurot iga järgneva perekonnaliikme kohta kuus.
  12) Eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse kuni 6 eurot/m2 kuus, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset sotsiaalhoolekande seadusega sätestatud tingimustel.
[RT IV, 09.07.2022, 27 - jõust. 12.07.2022, rakendatakse alates 01.07.2022]

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas

  (3) Määrust rakendatakse alates 01.07.2020.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json