Teksti suurus:

Saaremaa Vallavolikogu 21. juuni 2018. a määruse nr 31 „Saaremaa valla püsiasustusega väikesaarte laevaliinide piletihindade kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2022, 53

Saaremaa Vallavolikogu 21. juuni 2018. a määruse nr 31 „Saaremaa valla püsiasustusega väikesaarte laevaliinide piletihindade kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 30.06.2022 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning ühistranspordiseaduse § 12, § 13 lõike 1 punkti 8, § 31 lõike 2 punkti 4 ja lõike 3 punkti 3 alusel.

§ 1.   Saaremaa Vallavolikogu 21. juuni 2018. a määruse nr 31 „Saaremaa valla püsiasustusega väikesaarte laevaliinide piletihindade kehtestamine“ muutmine

  Saaremaa Vallavolikogu 21. juuni 2018. a määruses nr 31 "Saaremaa valla püsiasustusega väikesaarte laevaliinide piletihindade kehtestamine" tehakse järgmised muudatused:
  1) § 2 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt: „(1) Papissaare-Vilsandi-Papissaare laevaliinil kehtestatakse sõidupileti hinnad alljärgnevalt:“;
  2) § 2 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt: „1) ühe suuna pilet 4 eurot;“;
  3) § 2 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt: „2) ühe suuna sooduspilet 2 eurot;“;
  4) § 2 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt: „3) ühe suuna pilet jalgratta veoks 2 eurot, Vilsandi saare püsielanikule 1 euro;“;
  5) § 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses: „31) ühe suuna pilet mopeedi veoks 6 eurot, Vilsandi saare püsielanikule 3 eurot;“;
  6) § 2 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt: „6) ühe suuna tellimusreis 70 eurot.“;
  7) § 2 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt: „(2) Roomassaare-Abruka-Roomassaare laevaliinil kehtestatakse sõidupileti hinnad alljärgnevalt“;
  8) § 2 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt: „3) ühe suuna pilet jalgratta veoks 2 eurot, Abruka saare püsielanikule 1 euro;“;
  9) § 2 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt: „6) ühe suuna pilet ATV, mootorratta ja mopeedi veoks 6 eurot, Abruka saare püsielanikule 3 eurot;“;
  10) § 2 lõike 2 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt: „9) ühe suuna tellimusreis 175 eurot;“;
  11) § 2 lõike 2 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;
  12) § 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt: „(2) Kaubaveo hinnad kehtivad sõiduplaanijärgsel reisil.“;
  13) § 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt: „(3) Liiniveol eelistatakse reisijaid.“;
  14) § 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt: „(4) Kauba üleveoks sõiduplaanijärgseid lisareise ei tehta.“;
  15) § 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt: „(5) Kaubaveo tellimusreisid tasustatakse tellimusreisi hinnaga.“;
  16) 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt: „(6) Määruse § 2 lõige 1 punktis 3 ja § 2 lõige 2 punktis 3 sätestatud piletit ei pea soetama kokkupandava raamiga rattale, mis on kokku pakitud ja rattale, mille kõik rattad on läbimõõduga alla 25 cm.“;
  17) § 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt: „(3) Sooduspiletiga sõidu õigust tõendatakse ühistranspordiseaduse §-s 32 sätestatud korras.“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json