Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusSadamad

Teksti suurus:

Saaremaa valla püsiasustusega väikesaarte laevaliinide piletihindade kehtestamine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2022, 55

Saaremaa valla püsiasustusega väikesaarte laevaliinide piletihindade kehtestamine

Vastu võetud 21.06.2018 nr 31
RT IV, 28.06.2018, 11
jõustumine 01.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.03.2019RT IV, 05.04.2019, 3308.04.2019
30.06.2022RT IV, 09.07.2022, 5312.07.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühistranspordiseaduse § 13 lõike 1 punkti 8, § 31 lõike 2 punkti 4 ning lõike 3 punkti 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala


Käesolev määrus reguleerib Saaremaa valla poolt korraldatavate püsiasustusega väikesaartega ühenduste sõidupiletihinnad ning sõidusoodustused ja -tingimused.

§ 2.   Sõidupiletihinnad

  (1) Papissaare-Vilsandi-Papissaare laevaliinil kehtestatakse sõidupileti hinnad alljärgnevalt:
[RT IV, 09.07.2022, 53 - jõust. 12.07.2022]
  1) ühe suuna pilet 4 eurot;
[RT IV, 09.07.2022, 53 - jõust. 12.07.2022]
  2) ühe suuna sooduspilet 2 eurot;
[RT IV, 09.07.2022, 53 - jõust. 12.07.2022]
  3) ühe suuna pilet jalgratta veoks 2 eurot, Vilsandi saare püsielanikule 1 euro;
[RT IV, 09.07.2022, 53 - jõust. 12.07.2022]
  31) ühe suuna pilet mopeedi veoks 6 eurot, Vilsandi saare püsielanikule 3 eurot;
[RT IV, 09.07.2022, 53 - jõust. 12.07.2022]
  4) ühe suuna kaubaveo pilet kaalu alusel 6 eurot/ tonn, püsielanikele 3 eurot/tonn;
  5) ühe suuna kaubaveo pilet mahu alusel 3 eurot/ m³, püsielanikele 1,5 eurot/m3;
  6) ühe suuna tellimusreis 70 eurot.
[RT IV, 09.07.2022, 53 - jõust. 12.07.2022]

  (2) Roomassaare-Abruka-Roomassaare laevaliinil kehtestatakse sõidupileti hinnad alljärgnevalt:
[RT IV, 09.07.2022, 53 - jõust. 12.07.2022]
  1) ühe suuna täispilet 4 eurot;
  2) ühe suuna sooduspilet 2 eurot;
  3) ühe suuna pilet jalgratta veoks 2 eurot, Abruka saare püsielanikule 1 euro;
[RT IV, 09.07.2022, 53 - jõust. 12.07.2022]
  4) ühe suuna pilet auto veoks (täismassiga kuni 3,5 tonni) 40 eurot, püsielanikele 20 eurot;
  5) ühe suuna pilet haagise veoks (täismassiga kuni 3,5 tonni) 20 eurot, püsielanikele 10 eurot;
  6) ühe suuna pilet ATV, mootorratta ja mopeedi veoks 6 eurot, Abruka saare püsielanikule 3 eurot;
[RT IV, 09.07.2022, 53 - jõust. 12.07.2022]
  7) ühe suuna kaubaveo pilet kaalu alusel 6 eurot/tonn, püsielanikele 3 eurot/tonn;
  8) ühe suuna kaubaveo pilet mahu alusel 3 eurot/m3, püsielanikele 1,5 eurot/m3;
  9) ühe suuna tellimusreis 175 eurot;
[RT IV, 09.07.2022, 53 - jõust. 12.07.2022]
  10) [kehtetu - RT IV, 09.07.2022, 53 - jõust. 12.07.2022]
  11) [kehtetu - RT IV, 05.04.2019, 33 - jõust. 08.04.2019]
  12) [kehtetu - RT IV, 05.04.2019, 33 - jõust. 08.04.2019]

§ 3.   Kaubavedu

  (1) Kaubavedu on materjalide ja seadmete ülevedu.

  (2) Kaubaveo hinnad kehtivad sõiduplaanijärgsel reisil.
[RT IV, 09.07.2022, 53 - jõust. 12.07.2022]

  (3) Liiniveol eelistatakse reisijaid.
[RT IV, 09.07.2022, 53 - jõust. 12.07.2022]

  (4) Kauba üleveoks sõiduplaanijärgseid lisareise ei tehta.
[RT IV, 09.07.2022, 53 - jõust. 12.07.2022]

  (5) Kaubaveo tellimusreisid tasustatakse tellimusreisi hinnaga.
[RT IV, 09.07.2022, 53 - jõust. 12.07.2022]

  (6) Määruse § 2 lõige 1 punktis 3 ja § 2 lõige 2 punktis 3 sätestatud piletit ei pea soetama kokkupandava raamiga rattale, mis on kokku pakitud ja rattale, mille kõik rattad on läbimõõduga alla 25 cm.
[RT IV, 09.07.2022, 53 - jõust. 12.07.2022]

§ 4.   Sõidusoodustused ja -tingimused

  (1) Tasuta sõidu õigus on:
  1) lapsel, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks;
  2) lapsel, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud;
  3) puudega kuni 16-aastasel isikul;
  4) sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul;
  5) raske nägemispuudega isikul;
  6) sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal;
  7) puudega isikut saatval juht- või abikoeral;
  8) Saaremaa Vallavalitsuse teenistujatel teenistusülesannete täitmisel;
  9) otsinguvabatahtlikel kadunud inimese otsimisülesannete täitmisel.

  (2) Sooduspiletiga sõidu õigus on:
  1) sügava puudega isiku saatjal ja puudega lapse saatjal;
  2) Eesti Vabariigi pensionäril;
  3) päevases õppevormis õppival üldharidus- ja kutsekooli õpilasel ning statsionaarses õppevormis õppival üliõpilasel;
  4) Roomassaare-Abruka-Roomassaare laevaliinil isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Abruka küla ja Papissaare-Vilsandi-Papissaare laevaliinil isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Vilsandi küla.

  (3) Sooduspiletiga sõidu õigust tõendatakse ühistranspordiseaduse §-s 32 sätestatud korras.
[RT IV, 09.07.2022, 53 - jõust. 12.07.2022]

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json