Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 09.08.2013, 1

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 06.08.2013 nr 23

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletusruumide asukohad

 (1) Moodustada valimiste läbiviimiseks Jõhvi valla valimisringkonnas nr 1 neli valimisjaoskonda alljärgnevalt:
 1) valimisjaoskond nr 1 – valimise jaoskonnakomisjon ja hääletamisruum asuvad Jõhvi Gümnaasiumi ruumides aadressil Jõhvi linn, Hariduse tn 5;
 2) valimisjaoskond nr 2 – valimiste jaoskonnakomisjon ja hääletamisruum asuvad Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ruumides aadressil Jõhvi linn, Kutse tn 13;
 3) valimisjaoskond nr 3 – valimise jaoskonnakomisjon ja hääletamisruum asuvad Jõhvi Vene Gümnaasiumi ruumides aadressil Jõhvi linn, Narva mnt 16;
 4) valimisjaoskond nr 4 – valimiste jaoskonnakomisjon ja hääletamisruum asuvad Tammiku Rahvamajas aadressil Jõhvi vald, Tammiku alevik, Tamme 17.

 (2) Määrata valimisjaoskonnaks, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda, valimisjaoskond nr 2.

 (3) Määrata valimisjaoskonnaks, kus saavad hääletada valijad, kelle elukohaandmed Jõhvi vallas on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega, valimisjaoskond nr 2.

§ 2.  Valimisjaoskondade piirid

 (1) Valimisjaoskonna nr 1 piiridesse kuuluvad Jõhvi valla, Jõhvi linna, Hariduse, Kaare, Kaasiku, Malmi, Mooni, Nelgi, Pargi, Puru tee, Roosi, Saeveski, Säde, Tartu mnt, 2. Tartu põik, ja Tulbi tänava majad ning Jõhvi valla Jõhvi, Kose, Pargitaguse ja Pauliku küla.

 (2) Valimisjaoskonna nr 2 piiridesse kuuluvad Jõhvi valla, Jõhvi linna, Jaama, Kalmistu, Keskväljaku, Kivi, Kooli, Kutse, Lennuki, Loode, Lääne, Marja, Muru, Mäe, Niidu, Nooruse, Oja, Pae, Rahu, Rahu põik, Rakvere, Ristiku, Rohu, Side, Sihi, Sompa, Sütiste, A. H. Tammsaare, Uus, Viru ja Välja tänava majad ning Jõhvi valla Edise küla.

 (3) Valimisjaoskonna nr 3 piiridesse kuuluvad Jõhvi valla, Jõhvi linna, Aasa, Aia, Allika, Eha, Jaani, Juubeli, Kevade, Kirde, Kirsi, Koidu, Kraavi, Kruusa, Kuldreneti, Kungla, Küti, Lepa, Lille, Linda, Linna, Metalli, Mulla, Mureli, Narva mnt, Oru, Oru põik, Pirni, Ploomi, Põllu, Pääsukese, Raja, Raua, Raudtee, Rohuaia, Salme, Soo, Soo põik, 2. Soo põik, Sulevi, Sõpruse, Terase, Tiigi, Toila, Tähe, Uus Võsa, Vaarika, Vahe, Vase, Veski, Vilja ja Ülesõidu tänava majad ning Jõhvi valla Linna ja Kotinuka küla.

 (4) Valimisjaoskonna nr 4 piiridesse kuuluvad Jõhvi valla, Tammiku alevik ning Kahula, Puru, Pajualuse ja Sompa küla.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavalitsuse 9. märtsi 2009 määrus nr 32 “Valimisjaoskondade moodustamine”.

 (2) Määrus jõustub üldises korras.

Tauno Võhmar
Vallavanem

Piia Lipp
Vallasekretär