Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Harku valla arengukava aastani 2037

Harku valla arengukava aastani 2037 - sisukord
  Väljaandja:Harku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 09.09.2014, 25

  Harku valla arengukava aastani 2037
  [ - jõust. 01.01.2013]

  Vastu võetud 31.03.2011 nr 7
  jõustumine 04.04.2011

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  27.10.201101.01.2012
  27.09.201201.01.2013
  26.09.2013RT IV, 08.10.2013, 2701.01.2014
  28.08.2014RT IV, 09.09.2014, 601.01.2015

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkt 7, § 37 lõike 1 ja § 37 lõike 6 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Harku valla arengukava aastani 2037 (lisad 1 ja 2).

  [RT IV, 09.09.2014, 6 - jõust. 01.01.2015]

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 3.   Määrus avaldatakse Harku valla veebilehel.

  § 4.   Harku Vallavalitsusel esitada kinnitatud arengukava maavanemale ja Siseministeeriumile.

  § 5.   Määrus jõustub 4. aprillil 2011.

  Lisa 1 Harku valla arengukava aastani 2037 Harku valla tegevuskava
  [RT IV, 09.09.2014, 6 - jõust. 01.01.2015]

  Lisa 2 HARKU VALLA ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 2015 - 2018
  [RT IV, 09.09.2014, 6 - jõust. 01.01.2015]

  /otsingu_soovitused.json