Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Vallavolikogu pädevuse delegeerimine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.09.2015, 28

Vallavolikogu pädevuse delegeerimine

Vastu võetud 27.08.2015 nr 54

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Maakatastriseadusest tuleneva ülesande delegeerimine

  Delegeerida maakatastriseadusest tulenevate küsimuste otsustamine, mis on antud kohaliku omavalitsuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse, Anija Vallavalitsusele, välja arvatud küsimused, mis on volikogu ainupädevuses seadustest või Anija Vallavolikogu õigusaktidest tulenevalt.

§ 2.   Maakorraldusseadusest tuleneva ülesande delegeerimine

  Delegeerida maakorraldusseadusest tulenevate küsimuste otsustamine, mis on antud kohaliku omavalitsuse pädevusse, Anija Vallavalitsusele, välja arvatud küsimused, mis on volikogu ainupädevuses seadustest või Anija Vallavolikogu õigusaktidest tulenevalt.

§ 3.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Kalev
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json