HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasude kinnitamine

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasude kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 09.09.2015, 56

  Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasude kinnitamine

  Vastu võetud 28.05.2015 nr 44
  RT IV, 03.06.2015, 18
  jõustumine 01.09.2015

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  27.08.2015RT IV, 09.09.2015, 2312.09.2015, rakendatakse alates 01.09.2015 a.

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja Tapa Vallavolikogu 26. märts 2015 määruse nr 41 “Tapa Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus“ § 29 lõike 2 alusel.

  § 1.  Õppetasu

    Kinnitada Tapa Muusika- ja Kunstikooli õppetasud ühe õpilase kohta järgnevalt:
   1) muusikaosakonna põhiõppe õppesuund 25 eurot kuus;
   2) muusikaosakonna huviõppe õppesuund kaks erialatundi nädalas 28 eurot kuus;
   3) muusikaosakonna huviõppe õppesuund üks erialatund nädalas 22 eurot kuus;
   4) muusikaosakonna vabaõppe õppesuund kaks eriala nädalas 40 eurot kuus;
   5) muusikaosakonna vabaõppe õppesuund üks eriala nädalas 20 eurot kuus;
   6) muusikaosakonna lisa-aasta kaks eriala nädalas 20 eurot kuus;
   7) muusikaosakonna lisa-aasta üks eriala nädalas 10 eurot kuus;
   8) muusikaosakonna eelkool 10 eurot kuus;
   9) muusikaosakonna lisapilli õpetus 5 eurot kuus;
   10) kunstiosakonna õppetasu 15 eurot kuus;
   11) kunstiosakonna nooremate gruppide vähendatud õpikoormusega õpilaste õppetasu 10 eurot kuus.
  [RT IV, 09.09.2015, 23 - jõust. 12.09.2015, rakendatakse alates 01.09.2015 a.]

  § 2.  Õppetasu maksmine ja vabastamine

   (1) Õppetasu makstakse õppeperioodi vältel.

   (2) Õppetasust vabastatakse alates kolmandast lapsest perekonnas tingimusel, et selle pere kõik lapsed õpivad muusika- ja/või kunstiosakonnas Tapa Muusika-ja Kunstikoolis.

  § 3.  Jõustumine

   (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

   (2) Määrus jõustub 01. septembril 2015.