Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Kadrina valla arengukava aastani 2035 vastuvõtmine

Kadrina valla arengukava aastani 2035 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:22.09.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2034
  Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2017, 16

  Vali redaktsioon:

  Eelmine...

  Hetkel kehtiv

  Kadrina valla arengukava aastani 2035 vastuvõtmine

  Vastu võetud 31.08.2016 nr 70
  RT IV, 09.09.2016, 5
  jõustumine 12.09.2016

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  13.09.2017RT IV, 19.09.2017, 322.09.2017

  Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ning ära kuulanud vallavalitsuse ettepaneku ja asjakohase ettekande, Kadrina Vallavolikogu m ä ä r a b:

  § 1.  Võtta vastu Kadrina valla arengukava aastani 2035 vastavalt lisale.

  § 2.  Kadrina valla arengukava aastani 2035 esitada maavanemale ja Siseministeeriumile.

  § 3.  Avalikustada Kadrina valla arengukava aastani 2035 valla veebilehel www.kadrina.ee.

  § 4.  [Tekstist välja jäetud)

  § 5.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teataja avaldamist.

  Lisa Kadrina valla arengukava aastani 2035
  [RT IV, 19.09.2017, 3 - jõust. 22.09.2017]