Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu 23.04.2015 määruse nr 65 ”Kaasava eelarve menetlemise kord” muutmine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.09.2016
Avaldamismärge:RT IV, 09.09.2016, 14

Kose Vallavolikogu 23.04.2015 määruse nr 65 ”Kaasava eelarve menetlemise kord” muutmine

Vastu võetud 25.08.2016 nr 112

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Kose Vallavolikogu 23.04.2015 määruses nr 65 „Kaasava eelarve menetlemise kord“ muudetakse paragrahvi 7 lõiget 7 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Rahvaküsitluse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Reastatud ettepanekud ja realiseerimisele kuuluva ettepaneku kinnitab Kose Vallavolikogu otsusega.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json