Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Aasta Suurpere konkursi kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2020, 27

Kohtla-Järve Aasta Suurpere konkursi kord

Vastu võetud 25.03.2015 nr 65
RT IV, 07.04.2015, 9
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.08.2016RT IV, 09.09.2016, 412.09.2016
28.03.2018RT IV, 05.04.2018, 2101.05.2018
28.05.2020RT IV, 05.06.2020, 1108.06.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.
[RT IV, 05.06.2020, 11 - jõust. 08.06.2020]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva korraga kehtestatakse „Kohtla-Järve Aasta Suurpere“ aunimetuse (edaspidi Aasta Suurpere) andmise alused ja kord.

  (2) Aunimetuse väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ning tunnustada Kohtla-Järve terveid ja tugevaid suurperekondi ning tuua neid ühiskonnale eeskujuks.

§ 2.   Aaasta Suurpere aunimetuse andmise alused

  (1) Aasta Suurpere on aunimetus, mis omistatakse ühtsuse ning lasterikkuse au sees hoidmise eest suurperele, kus kasvab vähemalt kolm last.
[RT IV, 09.09.2016, 4 - jõust. 12.09.2016]

  (2) Aunimetusele võivad kandideerida kolme või enama lapsega pered, kelle lapsed on tublid linna elanikud ja kes oma pere kõrvalt on panustanud energiat kogukonna arengusse ning tegutsevad või on tegutsenud aktiivselt linna elus. Kandidaadi tegevused peavad olema eelmisel aastal positiivses mõttes eriliselt silmapaistvad nii perele kui ka Kohtla-Järve linnale. Perekond on iseseisvalt toimetulev ja igati aktiivne, kõik pereliikmed on tublid ja töökad ning eeskujuks teistele.

  (3) Aunimetusele kandideeriva perekonna elukohaks rahvastikuregistri järgi peab olema Kohtla-Järve linn ja kes faktiliselt elab Kohtla-Järve linnas.

  (4) Eelmistel aastatel valitud Aasta Suurpere kutsutakse iga-aastasele pidulikule üritusele.

§ 3.   Taotluste esitamine

  (1) Ettepanekuid aunimetuse saamiseks võivad teha kõik Kohtla-Järve linna füüsilised ja juriidilised isikud.

  (2) Juhul, kui ettepaneku teeb keegi teine kui perekonna liige, veenduvad korraldajad selles, et perekond nõustub aunimetusele kandideerima ning on nõus eelnimetatud andmeid esitama või lubama nimetatud andmete esitamist ettepaneku tegija poolt.

  (3) Taotluse esitamiseks täidetakse taotluse blankett (lisatud).

  (4) Vormikohane taotlus esitatakse hiljemalt iga aasta 2. maiks kirjalikult elektronposti aadressil volikogu@kjlv.ee või posti aadressil Kohtla-Järve Linnavolikogu, Keskallee 19, Kohtla-Järve linn, 30395 Ida-Virumaa.
[RT IV, 09.09.2016, 4 - jõust. 12.09.2016]

  (5) Taotluses tuleb näidata autasustamiseks esitatava paljulapselise pere perekonnanimi ja kontaktandmed; aunimetuse andmise põhjendus; taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri.

  (6) Kohtla-Järve Aasta Suurpere pidulikule üritusele kutsutakse kõik aunimetusele kandideerijad.

§ 4.   Aunimetuse otsustamine

  (1) Aasta Suurpere aunimetuse saaja otsustab Kohtla-Järve Linnavolikogu alatine sotsiaalkomisjon.

  (2) Komisjoni liikmetel on õigus pöörduda taotluse esitaja poole täiendava informatsiooni saamiseks.
[RT IV, 09.09.2016, 4 - jõust. 12.09.2016]

§ 5.   Aasta Suurpere autasustamine

  (1) Aasta Suurpere aunimetus antakse üle linnavalitsuse poolt korraldatud pidulikul üritusel.

  (2) Aasta Suurpere aunimetuse saanule annavad üle tänukirja ja nimelise kinkekaardi Kohtla-Järve Linnavolikogu esimees ja Kohtla-Järve linnapea või nende asendajad.

  (3) Aasta Suurperet autasustatakse tänukirja ja aunimetuse saaja soovitud kinkekaardiga, mille väärtus on 500 eurot.
[RT IV, 05.04.2018, 21 - jõust. 01.05.2018]

  (4) Kinkekaardi maksumus makstakse kinni Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei eelarvest.

§ 6.   Lõppsätted

  (1) Aasta Suurpere aunimetuse saaja ei omanda eriõigusi ning Aasta Suurpere aunimetus omistatakse ühele perele ainult üks kord.

  (2) Aunimetus ei kuulu asendamisele.

§ 7.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa Taotluse blankett

/otsingu_soovitused.json