HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.09.2016, 31

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.09.2011 nr 9
RT IV, 13.12.2013, 28
jõustumine 01.10.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.08.2016RT IV, 09.09.2016, 1112.09.2016

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 ja § 94 lõike 1 alusel.

§ 1.  Elukohajärgne munitsipaalkool

 (1) Elukohajärgne munitsipaalkool (edaspidi elukohajärgne kool) Nõo vallas on Nõo Põhikool, kus tagatakse Nõo vallas elavale koolikohustuslikule isikule (edaspidi õpilane) võimalus omandada põhiharidus.
[RT IV, 09.09.2016, 11 - jõust. 12.09.2016]

 (2) Igale õpilasele, kelle elukoha aadress Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) järgi on Nõo vallas, tagatakse õppimisvõimalus elukohajärgses koolis.

§ 2.  Taotluse esitamine ja elukohajärgsesse kooli vastuvõtmine

 (1) Elukohajärgsesse kooli õppima asumiseks esitab õpilase vanem või eestkostja vormikohase vastuvõtmistaotluse kooli direktorile vastavalt ”Nõo Põhikooli õpilaste vastuvõtu korrale”.

 (2) Elukohajärgne kool vaatab esitatud taotlused läbi ja direktor teeb otsuse õpilase elukohajärgsesse kooli vastuvõtmise kohta tuginedes põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, käesolevale määrusele ning kooli vastuvõtu korrale.

§ 3.  Koolisõidu kompenseerimine elukohajärgsesse kooli

  Nõo vald võimaldab õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on Nõo vallas, tasuta sõidu kaardi, et tagada tema õppimine elukohajärgses põhikoolis.
[RT IV, 09.09.2016, 11 - jõust. 12.09.2016]

§ 4.  Erandjuhtude lahendamine koolisõidu kompenseerimisel

 (1) Puudest tingitud erivajadusega õpilasele, kes oma puude tõttu ei saa omandada põhiharidust elukohajärgses koolis, tagatakse tasuta sõidu kaart talle sobivasse õppeasutusse ja tagasi sõiduks.
[RT IV, 09.09.2016, 11 - jõust. 12.09.2016]

 (2) Nõo valla põhikooliealistele õpilastele, kes elavad Elva linna lähiümbruses ja õpivad Elva Gümnaasiumis kui nende lähimas koolis, tagatakse tasuta sõidu kaart Elva linna.

 (3) Avaldusi, milles küsitakse toetust sõiduks teise omavalitsuse haldusterritooriumil asuvasse põhikooli, menetletakse vallavalitsuses. Avalduse rahuldamisest/mitterahuldamisest teavitab vallavalitsuse sotsiaalosakond kirjalikult.
[RT IV, 09.09.2016, 11 - jõust. 12.09.2016]

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Määrus avalikustatakse valla veebilehel.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (3) Määrus jõustub 01. oktoobril 2011.

/otsingu_soovitused.json