EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.09.2016, 35

Müügipileti hinna kehtestamine

Vastu võetud 27.03.2014 nr 26
RT IV, 22.04.2014, 3
jõustumine 25.04.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.05.2015RT IV, 05.06.2015, 1008.06.2015
25.05.2016RT IV, 28.05.2016, 131.05.2016
25.08.2016RT IV, 09.09.2016, 1612.09.2016

Kose Vallavolikogu 29. november 2012 otsusega nr 165 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ ja Kõue Vallavolikogu 30. november 2012 otsusega nr 163 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ taotlesid Kose vald ja Kõue vald Vabariigi Valitsuselt haldusterritoriaalse korralduse muutmist. 27. juuni 2013 määrusega nr 107 „Kose valla ja Kõue valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 03. aprill 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ otsustas Vabariigi Valitsus haldusterritoriaalset korraldust muuta ning moodustada Kose valla ja Kõue valla ühinemise teel uue omavalitsusüksuse Kose valla. Määrus jõustus haldusterritoriaalse korralduse muutmist käsitlevas osas 26. oktoober 2013.
Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse müügipileti väljastamise tingimused ja hind kauplemisel tänava- ja turukaubanduses või avalikul üritusel, kus kaubanduse korraldajana tegutseb vallavalitsus või tema hallatav asutus.

§ 2.  Müügipilet

 (1) Müügipilet (Lisa) on kaubanduse korraldaja poolt väljastatud dokument, mille alusel võib sellel märgitud tingimustel kaupa või teenust müüa.

 (2) Vallavalitsuse müügipileti allkirjastab vallavanem. Juhul, kui kaubanduse korraldajana tegutseb vallavalitsuse hallatav asutus, allkirjastab müügipileti hallatava asutuse juht.

 (3) Müügipiletile peab olema märgitud:
 1) kaubanduse korraldaja nimi, asukoht ja registreeringu number;
 2) kaupleja nimi, registrikood, vastava registri nimi ja kaupleja asukoht või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumise korral sünniaeg ja aadress;
 3) müügipileti number;
 4) müügikoha asukoht;
 5) müügikohas müüdavate kaupade ja teenuste loetelu;
 6) kauplemisaeg;
 7) müügipileti kehtivusaeg;
 8) müügipileti hind.

 (4) Müügipileti number on kaubanduse korraldaja määratud kordumatu numbrite kombinatsioon.

§ 3.  Müügipileti hind

 (1) Kehtestada ühe müügikoha müügipileti hind tänava- ja turukaubanduses:
 1) Kose valla elanikul omatoodangu (käsitöö, põllumajandussaaduste esmatooted ning nendest valmistatud tooted) müümisel 2 eurot/päev, 10 eurot/kuu, 30 eurot/aasta.
 2) Toidu- ja tööstuskaupade müümisel 10 eurot/päev, 50 eurot/kuu, 400 eurot/aasta.
 3) Kose valla elanikul segakaupade müümisel (omatoodang ja muud tooted) 5 eurot/päev, 25 eurot/kuu, 200 eurot/aasta.
 4) Kõikide kaupade müümisel Ujula tn 10a üldkasutataval maal 2 eurot/päev, 5 eurot/kuu, 30 eurot/aasta.
 5) Eesti talutoodete (esmatooted toiduseaduse mõttes ning nendest valmistatud tooted, muud põllumajandussaadused), käsitöö ja väikeettevõtete Eestis valmistatud toidukaupade müümisel esmaspäeval ja neljapäeval „Otse Tootjalt Tarbijale“ raames kell 17.00-19.00 ja reedel kell 10.00–14.00 Kose keskuse parklas tasuta.
[RT IV, 28.05.2016, 1 - jõust. 31.05.2016]

 (11) Kehtestada ühe müügikoha laiuseks tänava- ja turukaubanduses 3 meetrit.
[RT IV, 09.09.2016, 16 - jõust. 12.09.2016]

 (2) Kehtestada ühe müügikoha müügipileti hind avalikul üritusel 10 eurot/m, alkoholiga kauplemise müügipileti hind on 20 eurot/m.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Lisa Müügipilet

/otsingu_soovitused.json