HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kahtla Lasteaed- Põhikooli arengukava aastateks 2017-2021

Väljaandja:Laimjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.09.2017, 22

Kahtla Lasteaed- Põhikooli arengukava aastateks 2017-2021

Vastu võetud 07.09.2017 nr 22

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kahtla Lasteaed-Põhikooli arengukava kinnitamine

  Kinnitada Kahtla Lasteaed-Põhikooli arengukava aastateks 2017 -2021 vastavalt lisale.

§ 2.   Arengukava avalikustamine

  Kahtla Lasteaed-Põhikooli direktoril korraldada arengukava avalikustamine kooli veebilehel.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aarne Lember
volikogu esimees

Lisa Lisa pealkiri

/otsingu_soovitused.json