Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:03.10.2002
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.03.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2012, 1

  Koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine

  Vastu võetud 27.09.2002 nr 124
  KO 2002, 74, 1911
  jõustumine 03.10.2002

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 775; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53 336; 58, 362; 63, 387; 63, 387; 64, 393) § 22 lõike 1 p 362 alusel, Viljandi Linnavolikogu määrab

  § 1.  Kehtestada koerte ja kasside pidamise eeskiri Viljandi linnas (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 03.10.2002.

  Tõnu Juul
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Koerte ja kasside pidamise eeskiri Viljandi linnas