ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kiviõli linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025 kinnitamine

Kiviõli linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kiviõli Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2013, 17

  Kiviõli linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025 kinnitamine

  Vastu võetud 26.09.2013 nr 74

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 37, ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 ja lõike 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Kiviõli linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025 (lisatud).

  § 2.   Kiviõli Linnavolikogu 29.05.2008 määrus nr 38 „Kiviõli linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008–2020 kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Eldur Lainjärv
  Volikogu esimees

  Lisa  Kiviõli linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2013-2025

  Lisa Kiviõli linna ÜVK skeemid on Kiviõli linna veebilehel http://www.kivioli.ee

  /otsingu_soovitused.json