Teksti suurus:

Järva-Jaani valla arengukava muutmine

Väljaandja:Järva-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.10.2013
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2013, 19

Järva-Jaani valla arengukava muutmine

Vastu võetud 26.09.2013 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 7 ning Järva-Jaani Vallavolikogu 23.12.2004. a määruse nr 17 „Järva-Jaani valla põhimäärus” § 19 lõike 1 ja § 122 lõigete 9 ja 12 alusel.

§ 1.  Muuta Järva-Jaani valla arengukava ning võtta Järva-Jaani valla arengukava vastu uues redaktsioonis (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Margus Vaas
Volikogu esimees

Lisa Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2013-2023