Teksti suurus:

Meremäe valla arengukava ja eelarvestrateegia 2013-2018 kinnitamine

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.10.2013
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2013, 72

Meremäe valla arengukava ja eelarvestrateegia 2013-2018 kinnitamine

Vastu võetud 25.09.2013 nr 19

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 lõike 1 ning Meremäe Vallavolikogu 29.06.2011 määruse nr 9 „Meremäe valla põhimäärus“ § 45 lõike 9 alusel.

§ 1.   Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Meremäe valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2013-2018 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Villu Lillmaa
Volikogu esimees

Lisa Arengukava ja eelarvestrateegia 2013-2018

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json