Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Rakvere valla teede kasutamise ja kaitse eeskirja kehtestamine

Rakvere valla teede kasutamise ja kaitse eeskirja kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2008
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2013, 99

  Rakvere valla teede kasutamise ja kaitse eeskirja kehtestamine

  Vastu võetud 28.05.2008 nr 6
  jõustumine 01.06.2008

  Aluseks võttes Teeseaduse § 2 lg 2, § 3; § 13 lg 3 ja lg 5; § 32 lg 1; § 36, § 404 ja Teede- ja sideministri määruse nr 59 28.12.1999 “Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded” punktid 11, 12, 14, 21, 29, 30 Rakvere Vallavolikogu määrab

  § 1.   Kehtestada Rakvere valla teede kasutamise ja kaitse eeskiri (lisana).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Rakvere Vallavolikogu 30.05.2007 määrus nr 10 “Rakvere valla teede kasutamise ja kaitse eeskirja kehtestamine”.

  § 3.   Määrus jõustub 01.juunil 2008.

  Enn Palm
  Volikogu esimees

  Lisa 

  /otsingu_soovitused.json