Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2018 - sisukord
  Väljaandja:Elva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.10.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2014, 2

  Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

  Vastu võetud 29.09.2014 nr 19

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37² lg 3 ja 7 ja § 45 lg 5 alusel.

  § 1.  Kinnitada “Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2015-2018” Elva linna arengukavaga aastateks 2012-2020 seotud dokumendina vastavalt lisale 1 ja 2.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Elva Linnavolikogu 30.09.2013 määrus nr 16 „Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017“.

  § 3.  Määrus jõustub 15. oktoobril 2014.

  Meelis Karro
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Elva linna eelarvestrateegia 2015 - 2018
  26.05.2015 13:05
  Veaparandus. Lisatud eelarvestrateegia lisa Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel ning arvestades Elva Linnavalitsuse 20.05.2015 taotlust nr 14-03/305.

  Lisa 1 Eelarvestrateegia koondtabelid riigile esitatavatel vormidel

  Lisa 2 Ülevaade laenukohustustest