Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Rakvere valla arengukava aastateks 2016-2032

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2015, 13

Rakvere valla arengukava aastateks 2016-2032

Vastu võetud 30.09.2015 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37, § 37¹ ja § 37² alusel.

§ 1.  Rakvere valla arengukava aastateks 2016-2032 kinnitamine

  Kinnitada „Rakvere valla arengukava aastateks 2016-2032“ vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Rakvere Vallavolikogu 28.novembri 2012.a määrus nr 2 „Rakvere valla arengukava aastateks 2013-2032 vastuvõtmine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Rajamäe
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Rakvere valla arengukava aastateks 2016-2032

Lisa 2 Kavandatud investeeringud 2016-2019

Lisa 3 Arengukava projektipõhised tegevused 2016-2019