ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026

Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 - sisukord
Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2015, 14

Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026

Vastu võetud 30.09.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 37 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõige 11 ja 2 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Kinnitada „Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026“ vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Rakvere Vallavolikogu 10. juuli 2007. a määrus nr 11 „Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2007-2018 kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Rajamäe
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Rakvere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026

Lisa 2 Järni

Lisa 3 Päide

Lisa 4 Tõrma

Lisa 5 Tõrremäe

Lisa 6 Tõrremäe II

Lisa 7 Arkna

Lisa 8 Karitsa

Lisa 9 Lasila

Lisa 10 Lepna

Lisa 11 Lepna II

Lisa 12 Levala

Lisa 13 Taaravainu

Lisa 14 Veltsi

/otsingu_soovitused.json