Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Elva linna arengukava 2012-2020

Elva linna arengukava 2012-2020 - sisukord
  Väljaandja:Elva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2016, 5

  Elva linna arengukava 2012-2020

  Vastu võetud 24.09.2012 nr 23
  RT IV, 27.09.2012, 28
  jõustumine 01.10.2012

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  30.09.2013RT IV, 11.10.2013, 115.10.2013
  29.09.2014RT IV, 09.10.2014, 115.10.2014
  28.09.2015RT IV, 09.10.2015, 415.10.2015
  26.09.2016RT IV, 05.10.2016, 115.10.2016

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37; Elva linna põhimääruse § 44 lg 7 ja 8 alusel.

  § 1.  Võtta vastu "Elva linna arengukava 2012-2020" vastavalt lisale.

  § 2.  Elva Linnavalitsusel avalikustada arengukava linna veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arvates vastuvõtmisest ning esitada arengukava maavanemale ja siseministeeriumile hiljemalt kahe nädala jooksul määruse vastuvõtmisest.

  § 3.  [Käesolevat tekstist välja jäetud.]

  § 4.  Määrus jõustub 1. oktoobril 2012.

  Lisa 1 Arengukava
  [RT IV, 05.10.2016, 1 - jõust. 15.10.2016]

  Lisa 2 Hetkeolukorra analüüs

  Lisa 3 Rahvastikuanalüüs

  Lisa 4 Osalejate nimekiri