Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Sillamäe linna arengukava 2019-2023

Sillamäe linna arengukava 2019-2023 - sisukord
  Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.11.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2019, 12

  Sillamäe linna arengukava 2019-2023

  Vastu võetud 26.09.2019 nr 44

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 alusel ning kooskõlas Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ § 7 lõike 2, § 49 lõike 2 ja § 492 lõikega 8.

  § 1.   Kinnitada Sillamäe linna arengukava 2019-2023 (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 27. septembri 2018. a määrus nr 23 „Sillamäe linna arengukava 2018-2022“ (RT IV, 27.10.2018, 13).

  Jelena Koršunova
  volikogu esimees

  Lisa Sillamäe linna arengukava 2019-2023

  /otsingu_soovitused.json