Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2022-2026

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2021, 1

Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2022-2026

Vastu võetud 23.09.2021 nr 147

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 7 ja paragrahvi 372 lõike 7 alusel.

§ 1.   Põhja - Sakala valla eelarvestrateegia

  Kehtestada Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2026 (Lisa).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Põhja-Sakala Vallavolikogu 25.02.2021 määrus nr 128 „Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2021-2024“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

Lisa Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json