Teksti suurus:

Harku valla 2021. aasta II lisaeelarve

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2021, 14

Harku valla 2021. aasta II lisaeelarve

Vastu võetud 30.09.2021 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Harku valla 2021.a II lisaeelarve vastavalt lisadele 1-5.

§ 2.   Harku Vallavolikogu 28.jaanuari 2021.aasta määrust nr 1 „Harku valla 2021.aasta eelarve“ (edaspidi määrus) muudetakse järgmiselt:


1) määruse lisa 1 „Eelarve“ asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;


2) määruse lisa 2 „Põhitegevuse tulud“ asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;


3) määruse lisa 3 „Põhitegevuse kulud“ asendatakse käesoleva määruse lisaga 3;


4) määruse lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve“ asendatakse käesoleva määruse lisaga 4;


5) määruse lisa 5 „Finantseerimistegevuse eelarve“ asendatakse käesoleva määruse lisaga 5.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vytautas Martinonis
volikogu esimees

Lisa Koondeelarve

Lisa Põhitegevuse tulud

Lisa Põhitegevuse kulud

Lisa Investeerimistegevus

Lisa Finantseerimistegevus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json