Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Harku valla 2021. aasta eelarve kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2021, 24

Harku valla 2021. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 28.01.2021 nr 1
RT IV, 04.02.2021, 6
jõustumine 07.02.2021, rakendatakse alates 01.01.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.06.2021RT IV, 16.06.2021, 619.06.2021
30.09.2021RT IV, 09.10.2021, 1412.10.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Harku valla põhimääruse § 77 alusel.

§ 1.   Harku valla 2021. aasta eelarve kinnitamine

  (1) Kinnitada Harku valla 2021. aasta:
  1) eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi vastavalt lisale 1;
  2) põhitegevuse tulude eelarve vastavalt lisale 2;
  3) põhitegevuse kulude eelarve vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;
  5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5;

  (2) Lisas 4 „Investeerimistegevuse eelarve“ toodud investeerimisprojektide ja -objektide 2021. aasta summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

  (3) Lisas 4 „Investeerimistegevuse eelarve“ toodud kogumaksumused on aluseks riigihangete korraldamisel ja ehituse puhul sisaldab kogumaksumus nii projekteerimist kui ka ehitust.

  (4) Vallavalitsusel kinnitada ja täpsustada Harku vallale antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel vallale sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus hallatavate asutuste ja majandusliku sisu järgi pärast saamist eraldatud vahendite ulatuses.

§ 2.   Laenu võtmine

  (1) Võtta eelarvelaenu 2021. aasta investeeringute katteks kuni 4 miljonit eurot 10 aastase tähtaja, kuid 15 aastase maksegraafiku alusel;

  (2) Vallavalitsusel refinantseerida olemasolevaid võlakohustusi ja muuta võlakohustuste lepingutingimusi vallale soodsamaks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2021.

Lisa 1 Eelarve
[RT IV, 09.10.2021, 14 - jõust. 12.10.2021]

Lisa 2 Põhitegevuse tulud
[RT IV, 09.10.2021, 14 - jõust. 12.10.2021]

Lisa 3 Põhitegevuse kulud
[RT IV, 09.10.2021, 14 - jõust. 12.10.2021]

Lisa 4 Investeerimistegevuse eelarve
[RT IV, 09.10.2021, 14 - jõust. 12.10.2021]

Lisa 5 Finantseerimistegevuse eelarve
[RT IV, 09.10.2021, 14 - jõust. 12.10.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json