Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kastre valla 2021. aasta I lisaeelarve

Kastre valla 2021. aasta I lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2021, 27

  Kastre valla 2021. aasta I lisaeelarve

  Vastu võetud 21.09.2021 nr 122

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Kastre valla 2021. aasta I lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisale 1 järgmiselt:
  1) põhitegevuse tulud 299 400 eurot;
  2) põhitegevuse kulud 299 400 eurot.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Mati Möller
  Volikogu esimees

  Lisa Kastre valla 2021. a I lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json