Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Emmaste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

Emmaste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 - sisukord
  Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.11.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.11.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 09.11.2016, 3

  Emmaste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

  Vastu võetud 31.10.2016 nr 53

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 7 ja kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

  § 1.  Kinnitada Emmaste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 vastavalt lisale.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 30.10.2015 määrus nr 30 „Emmaste valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019”.

  Ülo Kikas
  Volikogu esimees

  Lisa Emmaste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021