SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu kehtestamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 09.11.2017, 2

Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu kehtestamine

Vastu võetud 01.11.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse Väike-Maarja Vallavolikogu 30.05.2013 määruse nr 12 „Väike-Maarja Hooldekodu põhimäärus“ § 11 lõike 2 alusel.

§ 1.  Hooldekodu kohatasu kehtestamine

  Kehtestada Väike-Maarja Hooldekodu kohatasuks 550 eurot kuus.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 18.11.2015 määrus nr 1 „Väike-Maarja Hooldekodu kohatasu kehtestamine“.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär