Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023 - sisukord
Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 09.11.2018, 3

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023

Vastu võetud 26.10.2018 nr 57

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 1 punkti 7 ja paragrahv 37 lõike 1, lõike 4 ning lõike 7 alusel.

§ 1.   Kinnitamine

  Kinnitada Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023 vastavalt lisale.

§ 2.   Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Valga Linnavolikogu 28. septembri 2012 määrus nr 11 „Valga linna arengukava aastateks „2012-2020“;
  2) Taheva Vallavolikogu 17. oktoobri 2014 määrus nr 8 „Taheva valla arengukava 2014-2023 vastuvõtmine“;
  3) Karula Vallavolikogu 27. septembri 2012 määrus nr 11 „Karula valla arengukava 2012-2020 vastuvõtmine“;
  4) Tõlliste Vallavolikogu 19. novembri 2012 määrus nr 16 „ Tõlliste valla arengukava aastani 2020“;
  5) Õru Vallavolikogu 16. detsembri 2011 määrus nr 10 „Valla 2011-2018 aasta arengukava vastuvõtmine“;
  6) Valga Linnavolikogu 30. septembri 2016 määrus nr 54 „Valga linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2021“;
  7) Karula Vallavolikogu 5. oktoobri 2016 määrus nr 12 „Karula valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2021“;
  8) Taheva Vallavolikogu 30. juuni 2017 määrus nr 3 „Taheva valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021“;
  9) Õru Vallavolikogu 17. oktoobri 2014 määrus nr 6 „Õru valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2018“;
  10) Tõlliste Vallavolikogu 7. oktoobri 2016 määrus nr 12 „Tõlliste valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külliki Siilak
Esimees

Lisa Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2023

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json