Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Viljandi valla jäätmekava 2018-2023 vastuvõtmine

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 09.11.2018, 23

Viljandi valla jäätmekava 2018-2023 vastuvõtmine

Vastu võetud 31.10.2018 nr 48

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Viljandi valla jäätmekava aastateks 2018-2023 (lisatud).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tarvastu Vallavolikogu 26.08.2015 määrus nr 9 „Tarvastu valla jäätmekava aastateks 2015-2020 kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

Lisa Viljandi valla jäätmekava aastateks 2018-2023

/otsingu_soovitused.json