Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Elva valla 2018. aasta eelarve

Elva valla 2018. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Elva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.11.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 09.11.2018, 43

  Elva valla 2018. aasta eelarve

  Vastu võetud 26.03.2018 nr 22
  RT IV, 29.03.2018, 130
  jõustumine 01.04.2018

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  01.10.2018RT IV, 09.10.2018, 2012.10.2018
  05.11.2018RT IV, 09.11.2018, 2612.11.2018

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 6, § 23 lg ja lg 4, Elva Linnavolikogu 29.09.2014 määruse nr 17 „Kaasava eelarve menetlemise kord“ § 7 lg 7, Elva valla finantsjuhtimise korra § 7 lg 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada Elva valla 2018. aasta eelarve kogumahus 26 584 209 eurot vastavalt lisale.

  [RT IV, 09.11.2018, 26 - jõust. 12.11.2018]

  § 2.  Kinnitada Elva linna 2018.aasta kaasava eelarve objekti rahvahääletuse tulemused. Saadud häälte alusel reastatud nimekiri on lisatud eelarve seletuskirja alapealkirja „Investeerimistegevus“ alla.

  § 3.  Elva Vallavalitsusel kinnitada 2018. aasta eelarve vallavalitsuse tasandi eelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud eelarvest detailsemas jaotuses vastavalt klassifikaatorile.

  § 4.  Lubada Elva vallavanemal maksta hallatavate asutuste juhtidele ühekordseid preemiaid tähtpäevade või sündmuste puhul ja erieesmärgilisi toetusi ning lisatasusid vastavalt asutuse eelarve vahenditele.

  § 5.  Eelarve jõustub eelarveaasta algusest tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018.

  § 6.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Lisa Elva valla 2018. aasta eelarve
  [RT IV, 09.11.2018, 26 - jõust. 12.11.2018]