Teksti suurus:

Linnaruumi ekspertgrupi moodustamine ja tegevuse aluste kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.11.2018, 55

Linnaruumi ekspertgrupi moodustamine ja tegevuse aluste kinnitamine

Vastu võetud 06.11.2018 nr 15

Tartu linna avalik ruum vajab asjatundliku kujundamist ning terviklikku arengut. Lisaks linnavalitsuse vastavatele spetsialistidele on oluline kaasata linnaruumi arengu suunamisse linnavalitsuse väliseid eksperte, kes vajadusel nõustaksid linna oluliste avaliku mõjuga objektide läbimõtlemisel idee tasemest kuni nende edasise kavandamise, rajamise, korrastamise, taastamise ja teisaldamiseni.
Määrus kehtestatakse arvestades eelnevat ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõige 1 punkti 3.

§ 1.   Linnaruumi ekspertgrupi koosseis

  Moodustada linnaruumi ekspertgrupp, kuhu kuuluvad Tartu Linnavalitsuse (sh Tiigi Seltsimaja, Tartu Linnamuuseumi), Kõrgema Kunstikooli Pallas, Sihtasutuse Tartu Keskkonnahariduskeskus, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Arhitektide Liidu ning Eesti Maastikuarhitektide Liidu esindajad. Ekspertgrupi töösse kaasatakse teiste organisatsioonide esindajaid vastavalt käsitletavatele teemadele.

§ 2.   Linnaruumi ekspertgrupi teenindamine

  (1) Linnaruumi ekspertgrupi kutsub vastavalt vajadusele kokku ja selle tööd juhib arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja. Ekspertgrupp kutsutakse kokku koosseisus, mis arvestab aktuaalselt arutamist vajavaid teemasid.

  (2) Linnaruumi ekspertgrupi teenindamise, sh selle otsuste dokumenteerimise, tagab arhitektuuri ja ehituse osakond.

§ 3.   Linnaruumi ekspertgrupi ülesanded

  Linnaruumi ekspertgrupi ülesanded on eelkõige:
  1) linnaruumi kavandatavate avaliku mõjuga objektide hindamine ja nende kohta arvamuse andmine (sh kontseptsiooni terviklikkus ja tugevus, idee mõistlikkus ja atraktiivsus, sobivus ümbritsevasse miljöösse ja keskkonda, realiseeritavus, vastupidavus);
  2) ettepanekute tegemine avalikku linnaruumi reguleerivate ja kujundavate dokumentide ja juhiste koostamiseks.

Urmas Klaas
linnapea

Jüri Mölder
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json