SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mulgi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 09.11.2018, 59

Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine

Vastu võetud 25.10.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Mulgi Vallavolikogu 23.05.2018 määruse nr 40 "Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Mulgi vallas" § 5 lõike 1 alusel.

§ 1.   Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine

  (1) Kehtestada Mulgi valla elanikele sotsiaaltranspordi teenuse hinnakiri
  1) sotsiaaltransporditeenuse hind 0.30 eurot/kilomeeter;
  2) soodustingimustel sotsiaaltransporditeenuse hind 0.15 eurot/kilomeeter.

  (2) Kehtestada ooteaja tunni tasu 3.00 eurot.

  (3) Sotsiaaltransporditeenuse hinna arvestus algab ja lõpeb teenuse saaja kodus.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Rahnel
vallavanem

Milja Janson
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json