Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT IV, 09.11.2022, 10

Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“

Vastu võetud 17.12.2020 nr 26
RT IV, 29.12.2020, 9
jõustumine 01.01.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.10.2022RT IV, 09.11.2022, 101.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg-te 4, 6, 7 ja § 706 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 71 lg 1 p-ga 1 ja lg-tega 4, 6 ja 9 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1.  Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“ kinnitamine 

  Kinnitada Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“ (kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 1 tähenduses arengukava) vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“ elluviimise rahastamine 

  Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“ elluviimist rahastatakse linnaeelarve võimaluste kohaselt ja kooskõlas eelarvestrateegiaga.

§ 3.  Linna tegevusvaldkonnad, milles võib koostada valdkonna arengukava, ja vastutajad

  Valdkonna arengukava (Tallinna põhimääruse § 71 lg 6), mille eest vastutavad allnimetatud linna ametiasutused, võib koostada järgmistes tegevusvaldkondades: 
  1) ettevõtluskeskkond – Tallinna Strateegiakeskus;
  2) haridus ja noorsootöö – Tallinna Haridusamet;
  3) juhtimine ja tugiteenused – Tallinna Linnakantselei ja Tallinna Strateegiakeskus; 
  4) keskkonnahoid – Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet; 
  5) korrakaitse – Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet;
  6) kultuur – Tallinna Kultuuri-ja Spordiamet; 
  7) liikuvus – Tallinna Transpordiamet;
  8) linnamaastik – Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet;
  9) linnaplaneerimine – Tallinna Linnaplaneerimise Amet;
  10) linnavara hoidmine ja arendamine – Tallinna Linnavaraamet;
  11) sotsiaalhoolekanne – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;
  12) sport ja liikumisharrastus – Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet;
  13) tehnovõrgud – Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet;
  14) tervis ja tervishoid – Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

§ 4.  Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Käesoleva määruse jõustumisel loetakse Tallinna Linnavolikogu 4. novembri 2010 otsusega nr 255 kinnitatud strateegia „Tallinn 2030“ toimivus lõppenuks.

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Lisa 1 17.12.2020 määruse nr 26 Lisa

Lisa 2 Tallinna arengustrateegia Tallinn 2035 rakenduskava aastateks 2023-2026
[RT IV, 09.11.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json