SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Järvakandi Hooldekodu kohamaksumuse kehtestamine

Järvakandi Hooldekodu kohamaksumuse kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 09.12.2014, 6

Järvakandi Hooldekodu kohamaksumuse kehtestamine

Vastu võetud 26.11.2014 nr 5
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse Järvakandi Vallavolikogu 29.02.2012 määruse nr 4 „Järvakandi Hooldekodu põhimääruse kehtestamine“ paragrahvi 7 lõike 4 alusel.

§ 1.  Hooldekodu kohamaksumuse kehtestamine

  Kehtestada Järvakandi Hooldekodu kohamaksumuseks alates 1. jaanuarist 2015 500.- eurot kuus.

§ 2.  Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavalitsuse 25.05.2011 määrus nr 9 „Järvakandi Hooldekodu kohamaksumuse kinnitamine”.

Mart Järvik
Vallavanem

Selma Ustav
Vallasekretär