Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele ja noorteühingutele toetuse andmise kord" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 09.12.2015, 8

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele ja noorteühingutele toetuse andmise kord" muutmine

Vastu võetud 03.12.2015 nr 97

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruses nr 38 "Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele ja noorteühingutele toetuse andmise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse pealkirja muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:
"Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord";
  2) määruse § 1 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:
"§ 1. Üldsätted
(1) Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele (edaspidi: ühing) toetuse andmise kord (edaspidi: kord) sätestab toetuse andmise tingimused Tartu linna haldusterritooriumil tegutsevatele ühingutele.
(2) Toetuse andmise eesmärk on arendada kultuuri- ja noorsootööalast huvitegevust Tartu linnas omaalgatuse toetamise kaudu.";
  3) määruse § 2 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;
  4) määruse § 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2016. a.

Vladimir Šokman
esimees

/otsingu_soovitused.json