HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2016. aastaks

Koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2016. aastaks - sisukord
  Väljaandja:Jõgeva Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 09.12.2015, 15

  Koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2016. aastaks

  Vastu võetud 07.12.2015 nr 2

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 7 ja huvikooli seaduse § 21 lõike 3 alusel.

  § 1.  Jõgeva Linnavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta 2016. aastal on:
  1) Jõgeva linna lasteaedade tavarühmas 275 eurot kuus, 3300 eurot aastas;
  2) Jõgeva linna lasteaedade tasandus- või sobitusrühmas erivajadusega lapsel 540 eurot kuus, 6480 eurot aastas;
  3) Jõgeva Kunstikoolis (õppetunde nädalas 1–5) 48 eurot kuus, 576 eurot aastas;
  4) Jõgeva Kunstikoolis (õppetunde nädalas 6–13) 95 eurot kuus, 1140 eurot aastas;
  5) Jõgeva Muusikakooli põhiõppeosakonnas 165 eurot kuus, 1980 eurot aastas;
  6) Jõgeva Muusikakooli huviõppeosakonna instrumendiõppes 38 eurot kuus, 456 eurot aastas;
  7) Jõgeva Muusikakooli huviõppeosakonna tantsuõppes 25 eurot kuus, 300 eurot aastas.

  § 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

  Aare Olgo
  Linnapea

  Egle Lääne
  Linnasekretär