Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaks

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 09.12.2015, 17

Maamaksumäära kehtestamine 2016. aastaks

Vastu võetud 03.12.2015 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ning maamaksuseaduse § 5 ja § 11 lg 4 alusel

§ 1.  Maamaksumäärad

  Kehtestada Viru-Nigula valla territooriumil 2016. aastaks maamaksumäärad alljärgnevalt:
 1) Hinnatsoonis H0902001 olenemata kõlvikulisest koosseisust (Mahu ja Letipea küla) maamaksumääraks 2,2 % maa maksustamishinnast aastas;
 2) Hinnatsoonides H0902002 ja H0902003 metsamaa, õue-aiamaa ja muu maa maamaksumääraks 2,2. % maa maksustamishinnast aastas, haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,7 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016.a

§ 3.  Määäruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ervins Veitsurs
Volikogu esimees