Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Haapsalu linna noorsootöö tunnustamise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.12.2016, 30

Haapsalu linna noorsootöö tunnustamise kord

Vastu võetud 07.12.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 30 lg 1 p 3 ja Haapsalu põhimääruse § 48 lg 1 p 3 alusel

§ 1.   Eesmärk

  Haapsalu linna noorsootöö tegijate tunnustamise eesmärk on tutvustada ja esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud isikuid ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju linna või maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

§ 2.   Tunnustusena antavad aunimetused ja preemiad

  (1) Tunnustusena antavad aunimetused ja preemiad on:
  1) Aasta noorsootöö tegija (füüsiline isik, kelle panus noorsootöö edendamisel on olnud märkimisväärne, kes on Haapsalu linnas oma tööga noorte vaba aja sisustamisel silma paistnud ning panustanud selle arendamisse. Näiteks: treener, huviringi juhendaja, noorteorganisatsiooni juhendaja, noortekeskuse töötaja, kooli huvijuht jne), millega kaasneb rahaline preemia kuni 320 eurot;
  2) Haapsalu Aasta noor (Haapsalu linna noor vanuses 7–26 aastat, kelle töö, tegevus või saavutused kalendriaasta jooksul on olnud teistele linna noortele eeskujuks ning motivatsiooniks.), millega kaasneb rahaline preemia kuni 320 eurot;
  3) Haapsalu aasta sündmus/koostöö (Sündmus või koostöö, mis toetab noori või noorsootööd).

§ 3.   Ettepanekute esitamine tunnustamiseks

  (1) Ettepanekuid kandidaate kohta võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

  (2) Ettepanekud esitatakse Haapsalu Linnavalitsusele üks kord aastas eelnevalt väljakuulutatud tähtajaks.

§ 4.   Ettepanekute läbivaatamine

  (1) Esitatud ettepanekud vaadatakse läbi Linnavalitsuse moodustatud 5- liikmelise komisjoni poolt, kuhu kuuluvad linna huvikoolide, noortekeskuste, noortevolikogu ja linnavalitsuse esindajad.

  (2) Komisjon esitab enda ettepaneku kinnitamiseks linnavalitsusele.

§ 5.   Tunnustuse andmine

  (1) Tunnustusena antavad aunimetused ja preemiad antakse välja üks kord aastas linna tunnustusüritusel.

  (2) Aunimetuse võib ühele inimesele omistada mitmel erineval aastal.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavalitsuse 16.01.2013.a määrus nr 1 „Haapsalu linna noorsootöö tegijate tunnustamise kord“.

Peeter Vikman
Aselinnapea linnapea ülesannetes

Erko Kalev
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json