ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Tapa valla Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 – 2024 kinnitamine

Tapa valla Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 – 2024 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 10.01.2014, 9

  Tapa valla Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 – 2024 kinnitamine

  Vastu võetud 27.12.2013 nr 2

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lõige 1 punkt 7, Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1, 11, 2, ja ”Tapa valla põhimäärus” § 42 lg 5 alusel.

  § 1.   Kinnitada Tapa valla Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 – 2024 vastavalt lisale.

  § 2.   Avalikustada Tapa valla Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 – 2024 valla kodulehel.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu 08. mai 2008 määrus nr. 93 ”Tapa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsioon arendamise kava kinnitamine”.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Reigo Tamm
  Vallavolikogu aseesimees

  Lisa Tapa valla Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 – 2024 kinnitamine

  /otsingu_soovitused.json