Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 - sisukord
Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.10.2014
Avaldamismärge:RT IV, 10.01.2014, 51

Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

Vastu võetud 19.12.2013 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõige 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Audru valla põhimääruse § 61 alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 (lisa).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees

Lisa1 Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

/otsingu_soovitused.json