Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.01.2019, 3

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 04.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 ja § 40 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2 ja § 47 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2 ja § 34 lõike 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 ja § 41 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Räpina vallas moodustatakse 5 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 - Kooli tn 5, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 - Räpina mnt 2, Veriora alevik, Räpina vald, Põlva maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 - Kesk tn 20, Mehikoorma alevik, Räpina vald, Põlva maakond;
 4) valimisjaoskond nr 4 - Tammistu tee 20, Linte küla, Räpina vald, Põlva maakond;
 5) valimisjaoskond nr 5 - Mõisavahe tee 7, Ruusa küla, Räpina vald, Põlva maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

 (1) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.

 (2) Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist valimisjaoskond nr 2.

§ 4.  Valimisjaoskond Räpina valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Räpina valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

 (1) Meeksi Vallavalitsuse 13. juuni 2017. a määrus nr 1 „Valimisjaoskondade moodustamine” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Räpina Vallavalitsuse 13. juuni 2017. a määrus nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine” tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Veriora Vallavalitsuse 15. juuni 2017. a määrus nr 1 „Valimisjaoskondade moodustamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Enel Liin
vallavanem

Kalle Laht
vallasekretär

Lisa Valimisjaoskondade piirid