Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Tori valla arengukava aastateks 2018 - 2030 vastuvõtmine

Tori valla arengukava aastateks 2018 - 2030 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Tori Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.02.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 10.01.2019, 4

  Tori valla arengukava aastateks 2018 - 2030 vastuvõtmine

  Vastu võetud 20.12.2018 nr 46

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 ja § 37² lõike 7 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Tori valla arengukava aastateks 2018 – 2030.

  § 2.   Kehtetuks tunnistatakse:

   
    1) Tori Vallavolikogu 09.11.2016 määrus nr 16 „Tori valla arengukava 2017-2028 kinnitamine“ (RT IV, 22.11.2016, 14);
    2) Sauga Vallavolikogu 12.10.2017 määrus nr 10 „Sauga valla arengukava aastateks 2011-2020 tegevuskava 2017-2021 kinnitamine“ (RT IV, 18.10.2017, 13);
    3) Are Vallavolikogu 13.10.2017 määrus nr 17 „Are valla arengukava 2017-2026 kinnitamine“ (RT IV, 21.10.2017, 6);
    4) Sindi Linnavolikogu 07.07.2011 määrus nr 27 „Sindi linna arengukava aastani 2020, Sindi linna investeeringute prioriteedid 2011-2020 ning tegevuskava 2011 – 2015 vastuvõtmine“ (RT IV, 26.03.2013, 13).

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Enn Kuslap
  volikogu esimees

  Lisa 1 Tori valla arengukava aastateks 2018 - 2030

  Lisa 2 Võõrandamisvajadusega teed

  Lisa 3 Tori valla halduspiiri muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs

  /otsingu_soovitused.json