HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäärad

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäärad - sisukord
Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.01.2022
Avaldamismärge:RT IV, 10.01.2020, 26

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäärad

Vastu võetud 03.01.2020 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, Kambja valla põhimääruse § 35 lõike 5 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 11 ja 12 alusel.

§ 1.   Lasteaiaõpetajate töötasu alammäärad

  Kambja valla koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäärad täistööajaga töötamise korral on:
  1) magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lastaiaõpetajal 1315 eurot kuus;
  2) lasteaiaõpetajal 1184 eurot kuus.

§ 2.   Rakendussätted

 
  1) Tunnistada kehtetuks Kambja Vallavalitsuse 24.01.2019 määrus nr 22 „Koolieelse lasteasutuste õpetajate töötasu alammäärad".
  2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

Aivar Aleksejev
vallavanem

Marina Lehismets
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json