Teksti suurus:

Saaremaa Vallavalitsuse 16. augusti 2022. a määruse nr 12 "Joosep Aaviku nimelise Kuressaare Muusikakooli, Kuressaare Kunstikooli, Saaremaa Spordikooli, Orissaare Muusikakooli ja Kärla Muusikakooli õppetasu suuruse, õppetasu diferentseerimise ja õppetasust vabastamise ning õppetasu arvestamise ja maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.01.2023, 5

Saaremaa Vallavalitsuse 16. augusti 2022. a määruse nr 12 "Joosep Aaviku nimelise Kuressaare Muusikakooli, Kuressaare Kunstikooli, Saaremaa Spordikooli, Orissaare Muusikakooli ja Kärla Muusikakooli õppetasu suuruse, õppetasu diferentseerimise ja õppetasust vabastamise ning õppetasu arvestamise ja maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 03.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse Saaremaa Vallavolikogu 28. aprilli 2022. a määruse nr 16 „Kärla Muusikakooli põhimäärus“ § 9 lõike 7 alusel.

§ 1.   Saaremaa Vallavalitsuse 16. augusti 2022. a määruse nr 12 "Joosep Aaviku nimelise Kuressaare Muusikakooli, Kuressaare Kunstikooli, Saaremaa Spordikooli, Orissaare Muusikakooli ja Kärla Muusikakooli õppetasu suuruse, õppetasu diferentseerimise ja õppetasust vabastamise ning õppetasu arvestamise ja maksmise kord" muutmine

  Saaremaa Vallavalitsuse 16. augusti 2022. a määruse nr 12 „Joosep Aaviku nimelise Kuressaare Muusikakooli, Kuressaare Kunstikooli, Saaremaa Spordikooli, Orissaare Muusikakooli ja Kärla Muusikakooli õppetasu suuruse, õppetasu diferentseerimise ja õppetasust vabastamise ning õppetasu arvestamise ja maksmise kord“ paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Õppetasu eelkoolis koormusel üks õppetund rühmatunnina nädalas on 10 eurot õppekuus.
(2) Õppetasu põhiõppekava alusel õppimisel on 25 eurot õppekuus.“

§ 2.   Jõustumissäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Tuisk
vallavanem

Aivar Rahno
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json